Välkommen till SFS VoteIT

kontakta SFS kansli för hjälp med delegationer och dylikt.

Den här sidan används framförallt för SFSFUM, men även andra möten körs här. SFS fullmäktige (SFSFUM) är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur SFS ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur stundenters rättigheter bäst värnas.

Obs! Använd personliga konton

Använd inte namn i stil med "ordforande_någonkår" eller epostadresser i stil med "ordforande@någonkår.se". Om ni registrerar er så blir det problem med framtida möten - tanken är att förslag och möten ska kunna finnas kvar. (Du kan se gamla SFS-möten, länkar finns längre ner)

 

Nedan finns instruktioner för hur du kommer åt möten i VoteIT. Kontakta din mötesansvarige om du inte kan komma åt mötet.


För att komma till SFSFUM 2021

  1. Du bör ha fått en inbjudan över mail, om inte registrera dig och kontakta sedan en funktionär.
  2. Använde du inbjudan så har du tillgång till mötet direkt.
  3. Uppdatera din profil i övre högra hörnet med information om dig själv
  4. Delta i mötet!

Trassel? Kontakta Linn Svärd, linn.svard@sfs.se 

 

Äldre möten